Ranking najlepszych ubezpieczeń na życie

Zestawienie polis na życie tworzy się o rozmaite wytyczne. Na przysłowiowy warsztat idą w pierwszej kolejności dane dostępne na stronie internetowej ubezpieczyciela. W dalszej kolejności są to Ogólne Warunki Ubezpieczenia i wnioski wyciągnięte z rozmów z agentami.

 

Najlepszy ranking to taki, który jest regularnie aktualizowany, ale także taki, którego konkretne pozycje są poparte odpowiednim schematem naliczania punktów wg z góry wytyczonych kategorii, jak:

 

1.W jakim wieku ubezpieczony może zawrzeć umowę

2.Czy ubezpieczający może być ubezpieczonym

3.Jaka jest częstotliwość opłacania składki

4.Czy jest możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki

5.Czy jest możliwość zawieszenia składki

6.Czy jest możliwość indeksacji składki

7.Czy jest możliwość inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

8.Jaki jest okres ubezpieczenia

9.Jaka jest suma ubezpieczenia

10.O ile umów dodatkowych możemy poszerzyć umowę podstawową

 

Co piszczy w rynku ubezpieczeń?

 

W rankingu ubezpieczeń, ważny jest czas, w jakim dany produkt ubezpieczeniowy zajmuje czołową pozycję i nie traci w oczach rynku czy klientów. Oczywiście, wiele czynników może wpłynąć na nagłą zmianę dobrej pozycji z bankructwem towarzystwa włącznie. Polski rynek ubezpieczeń jest jednak na tyle stabilny, że do podobnych okoliczności na przestrzeni ostatnich lat nie doszło i nic nie wskazuje, by jakiekolwiek gwałtowne posunięcia miały miejsce. Łatwiej przewidzieć pojawienie się na rynku nowego gracza czy fuzję dwóch, trzech już istniejących.

 

Pozornie podobny produkt
Jeśli produkt polisy na życie nie różni się niczym szczególnym, najprościej będzie pod uwagę trzeba wziąć te same charakterystyczne wytyczne, czyli:

  • Dane dostępne publicznie w ofercie danego ubezpieczyciela,
  • Kontakt z infolinią w oparciu o te same pytania, np. o liczbę umów dodatkowych czy okres karencji w ustalonych przypadku,
  • Merytorykę strony internetowej,
  • Te same fragmenty Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
  • Wywiad z agentami ubezpieczeniowymi z danego TU.